การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
OWSA เยี่ยมเยีอน ฝคภ. พร้อมดูงานที่ สจ.มีนบุรี
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่จาก OWSA (Osaka Water Sup...
[22 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่การประปาภูฏานเยี่ยมชมฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางจงกลนี อา...
[22 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
พนักงานใหม่รุ่นที่ 92 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องคลินิกน้ำสะอาด
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยก...
[27 ธ.ค. 2555]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.