การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
3 สาวนักวิทย์ตัวแทน ฝคภ. ร่วมกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ สสน.
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 นี้ ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ จาก...
[18 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
นักเทคฯ ฝคภ. ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างจุดจ่ายคลอรีนปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว
วันที่ 12 มีนาคม 2556 นายธนัท ชัยวิเสน และนายณัฐพล แสงไทยาร...
[12 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะนักเรียนและอาจารย์จาก สสวท. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฝคภ.
วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. นักเรียนระดับชั้น...
[11 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.