การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
คณะนักเรียนและอาจารย์จาก สสวท. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฝคภ.
วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. นักเรียนระดับชั้น...
[11 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมฝ่ายคุณภาพน้ำ
วันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 11.30 น. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสต...
[6 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
การประปานครหลวง Go Inter ส่งน้ำประปาประกวดรสชาติในเทศกาลน้ำนานาชาติ
การประปานครหลวง ส่งน้ำเข้าประกวดรสชาติของน้ำในเทศกาลน้ำนานาช...
[27 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.