การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
กปน. ต้อนรับคณะผู้เสนอรายงานพิเศษฯ จาก UN
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ การประปานค...
[6 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
สนอ.กฝน. เข้าพบการประปาส่วนภูมิภาค (เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 นางอรนุช ตันติสิทธิกร หน.สนอ.กฝน....
[4 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะทำงานฯ ตรวจสอบการทำงานของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สสภ.
วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2556 คณะทำงานประเมินผลคุณภาพน้ำตู้น้ำดื...
[23 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.