การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
ชวก.(ลน.) ให้สัมภาษณ์ประกอบภาพยนตร์สารคดี "เมืองและน้ำ"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา Mr.Sang Chul Kim โปรดิวเซอร์...
[14 พ.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
การประชุมฝ่ายคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2/2556
นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ และพนักงานฝ่ายค...
[8 พ.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ จัดการประชุมผลการศึกษา เรื่องคุณภาพน้ำดิบด้านปัญหาสาหร่าย
จากที่ Mr.Shinichi SASAKI และ Mr.Inoue SATOSHI ผู้เชี่ยวชาญ...
[8 พ.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.