การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
รวมใจรักษ์น้ำ
วันนี้ (9 มีนาคม 2555) ฝ่ายคุณภาพน้ำได้ส่งตัวแทนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ณ วัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการที่จัดโดยโรงเรียนในชุมชน เทน้ำหมักชีวภ...
[9 มี.ค. 2555]  
...................................................................................................................................
บ้านเคลื่อนที่
เยี่ยมชมตัวอย่างบ้านเคลื่อนที่ (ยกสูง)...
[29 ธ.ค. 2554]  
...................................................................................................................................
test
test...
[11 ต.ค. 2554]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.