การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เนื่องในวาระปีใหม่ ฝคภ. เข้าพบ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่ออวยพรปีใหม่
วันพุธที่ 16 ม.ค. 2556 นายเจริญ ภัสสระ ผวก. มอบหมายให้ นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ชวก.(ลน) และ นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผอ.ฝคภ. พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและมอบของขัญปีใหม่ 2556 แด่ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมค...
[23 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
OWSA เยี่ยมเยีอน ฝคภ. พร้อมดูงานที่ สจ.มีนบุรี
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่จาก OWSA (Osaka Water Supply Authority) ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Mr.Shingo HAYASHI, Mr.Kenichi MATSUMOTO และ Mr.Takahiko HINO เข้าเยี่ยมชมการทำงานของระบบจ่าย...
[22 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่การประปาภูฏานเยี่ยมชมฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำพร้อมพนักงานได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่การประปาจากประเทศภูฏานจำนวน ๕ ท่าน ซึ่งได้เข้าฟังและเยี่ยมชม การทำงาน...
[22 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
พนักงานใหม่รุ่นที่ 92 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องคลินิกน้ำสะอาด
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำพร้อมนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำได้ให้การต้อนรับพนักงานใหม่รุ่นที่ ๙๒ เข้าเยี่ยมชมการทำงานและห้องปฏิบัติการณ์ของฝ่ายคุณภาพน้ำ...
[27 ธ.ค. 2555]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.