การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
การประปานครหลวง Go Inter ส่งน้ำประปาประกวดรสชาติในเทศกาลน้ำนานาชาติ
การประปานครหลวง ส่งน้ำเข้าประกวดรสชาติของน้ำในเทศกาลน้ำนานาชาติ “The International Water Tasting Festival” จัดขึ้นที่เมือง Berkeley Springs มลรัฐ West Virginia ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ...
[27 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
กปน. ต้อนรับคณะผู้เสนอรายงานพิเศษฯ จาก UN
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Ms.Catarina de Albuquerque ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัยขององค์...
[6 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
สนอ.กฝน. เข้าพบการประปาส่วนภูมิภาค (เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 นางอรนุช ตันติสิทธิกร หน.สนอ.กฝน.ฝคภ. พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าพบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาอ่างทอง สำนักงานประปาสิงห์บุรี ...
[4 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะทำงานฯ ตรวจสอบการทำงานของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สสภ.
วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2556 คณะทำงานประเมินผลคุณภาพน้ำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะของการประปานครหลวง โดยนักวิทยาศาสตร์จากฝ่ายคุณภาพน้ำ นางสาวสุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ ผจ.สสภ. และนางสาวฉลวย ตริยาสุข นักบริ...
[23 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.