การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
3 สาวนักวิทย์ตัวแทน ฝคภ. ร่วมกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ สสน.
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 นี้ ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ จากฝ่ายคุณภาพน้ำ ได้แก่ นส.เสาวลักษณ์ แสงพิทักษ์, นส.สุธีรา บุญขำ และนส.วรัญญา บุญรัตน์ ได้เข้าร่วมงาน “ประปาพบประชาชน” กับสำนักงานประปาสาขานนท...
[18 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
นักเทคฯ ฝคภ. ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างจุดจ่ายคลอรีนปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว
วันที่ 12 มีนาคม 2556 นายธนัท ชัยวิเสน และนายณัฐพล แสงไทยารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยนายเสริมพันธ์ เดชะเทศ วิศวกร 4 ส่วนก่อสร้างงานโยธา กกอ.ฝกผ. ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มไอ อินดัส...
[12 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะนักเรียนและอาจารย์จาก สสวท. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฝคภ.
วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการคัดเลือกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และอ...
[11 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมฝ่ายคุณภาพน้ำ
วันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 11.30 น. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ อาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาคุณภาพน้ำประปาของก...
[6 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.