การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ฝคภ. ติวเข้ม เตรียมความพร้อมสู้ปัญหาสาหร่ายในระบบการผลิต
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะนักวิทย์ ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากการประปาโยโกฮาม่า จำนวน 2 คน คือ Mr. Shinichi SASAKI และ Mr. In...
[23 เม.ย. 2556]  
...................................................................................................................................
คลินิกน้ำสะอาด ร่วมจัดนิทรรศการวันน้ำโลก
เนื่องในโอกาสวันน้ำโลก “World Water Day” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีมนักวิทยาศาสตร์ และน้องฝึกงาน จากฝ่ายคุณภาพน้ำได้เข้าร่วมงาน “ปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำ” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพย...
[25 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกปน.
วันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันป้องกันประเทศ รุ่นที่ 54 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของการประปานครหลวง ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ในการนี้ ฝ่ายคุณภา...
[20 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
วันน้ำโลก (World Water Day) - 22 มีนาคม
วันน้ำโลกถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้ประชากรโลกเห็นถึงความสำคัญของน้ำ และเรียกร้องให้มีการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ในการประชุม เมื่อปี พ.ศ.2535 สหประชาชาติได้ประกาศใ...
[20 มี.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.