การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
การประชุมฝ่ายคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2/2556
นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ และพนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำ ได้เข้าประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลิ่นจันทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของระบบงานต่างๆใน...
[8 พ.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ จัดการประชุมผลการศึกษา เรื่องคุณภาพน้ำดิบด้านปัญหาสาหร่าย
จากที่ Mr.Shinichi SASAKI และ Mr.Inoue SATOSHI ผู้เชี่ยวชาญจากการประปาเมืองโยโกฮาม่า เดินทางมาปฏิบัติงาน และให้ความรู้เรื่อง คุณภาพแหล่งน้ำดิบด้านปัญหาสาหร่าย กับนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพน้ำ โดยได้ออ...
[8 พ.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
คลินิกน้ำสะอาดร่วมจัดกิจกรรมในวันคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภค วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสนใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั...
[3 พ.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ออกเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ปัญหาสาหร่าย
วันที่ 23 เมษายน 2556 ทีมนักวิทยาศาสตร์ จากฝ่ายคุณภาพน้ำ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องสาหร่ายจากการประปาโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น Mr.Shinichi SASAKI และ Mr.Inoue SATOSHI ได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำเจ้าพร...
[24 เม.ย. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.