การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
สนอ.กฝน. เข้าพบการประปาส่วนภูมิภาค (เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 นางอรนุช ตันติสิทธิกร หน.สนอ.กฝน.ฝคภ. พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าพบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาอ่างทอง สำนักงานประปาสิงห์บุรี ...
[4 ก.พ. 2556]  
...................................................................................................................................
คณะทำงานฯ ตรวจสอบการทำงานของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สสภ.
วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2556 คณะทำงานประเมินผลคุณภาพน้ำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะของการประปานครหลวง โดยนักวิทยาศาสตร์จากฝ่ายคุณภาพน้ำ นางสาวสุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ ผจ.สสภ. และนางสาวฉลวย ตริยาสุข นักบริ...
[23 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
เนื่องในวาระปีใหม่ ฝคภ. เข้าพบ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่ออวยพรปีใหม่
วันพุธที่ 16 ม.ค. 2556 นายเจริญ ภัสสระ ผวก. มอบหมายให้ นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ชวก.(ลน) และ นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผอ.ฝคภ. พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและมอบของขัญปีใหม่ 2556 แด่ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมค...
[23 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
OWSA เยี่ยมเยีอน ฝคภ. พร้อมดูงานที่ สจ.มีนบุรี
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่จาก OWSA (Osaka Water Supply Authority) ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Mr.Shingo HAYASHI, Mr.Kenichi MATSUMOTO และ Mr.Takahiko HINO เข้าเยี่ยมชมการทำงานของระบบจ่าย...
[22 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.