การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
นักวิทยาศาตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมทีมสายงานผลิตและส่งน้ำคว้ารางวัลชนะเลิศในงาน MWA CG&CSR DAY
วันที่ 5 ก.ค. 2562 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมทีมสายงานผลิตและส่งน้ำ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอ โครงการสายผลิตเสริมสร้างชุมชน ในพื้นที่รับน้ำใกล้สถานีสูบน้ำดิบสำแลและคลองหมายเลข 3 (ค...
[5 ก.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
จริงหรือไม่ดื่มน้ำประปาแล้วเป็นโรคนิ่ว
สาเหตุของโรคนิ่วที่จริงเกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับน้ำประปาหรือไม่ ความเชื่อที่มีการพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยครับ...
[1 ก.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
น้ำประปาสะอาดปลอดภัยจาก Entero Virus
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันแล้ว ผู้ปกครองควรระวังการติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโรคมือเท้าปากที่มักเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กปน.มีการเฝ้าระวังกลุ่ม Enterovirus ซึ่งเป็น...
[28 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำ ทำการซ้อมอพยพหนีไฟ และ ฝึกอบรมดับเพลิง เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงที่ถูกต้อง การตรวจเ...
[19 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.