การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
กรมอนามัย ร่วมหารือกับฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ในการให้ข้อมูลเรื่องคุณภาพน้ำประปากับประชาชน
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมหารือกับ นางสาวนงนรา อัตนวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ นางสุภัทรา วงศ์วิชิ...
[21 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 14-15 มกราคม 2563 กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา และ หลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัยในห้องปฏิบ...
[17 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
PARAMETER น่ารู้: โซเดียม (SODIUM)
ในสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ หนึ่งในพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญมากก็คือ โซเดียม (Sodium; Na) โซเดียมมีความสำคัญอย่างไร และ ปริมาณโซเดียมในน้ำประปาส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะ...
[17 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
ปฎิบัติการนักวิทย์ชุดขาว ภารกิจคุณภาพน้ำพื้นที่รับชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วันจันทร์ที่ 9​ ธันวาคม 2562​ฝ่ายคุณภาพน้ำมอบหมายให้ทีมปฎิบัติการนักวิทย์ชุดขาว​ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณพื้นที่รับชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ใน...
[12 ธ.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.