การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
น้ำประปาสะอาดปลอดภัยจาก Entero Virus
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันแล้ว ผู้ปกครองควรระวังการติดเชื้อไวรัสที่...
[28 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำ ทำการซ้อม...
[19 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025 : Version 2017
นักวิทยาศาตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ อบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025 : Vers...
[7 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.