การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำ ทำการซ้อมอพยพหนีไฟ และ ฝึกอบรมดับเพลิง เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงที่ถูกต้อง การตรวจเ...
[19 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025 : Version 2017
นักวิทยาศาตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ อบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025 : Version 2017 ในเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2562 เพื่อการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 โดยมีวิทยากร คืออาจารย์มนตร์ชัย วณิชชาภรก...
[7 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ? สังกะสี (Zinc)
พารามิเตอร์น่ารู้เดือน มิ.ย. 2562 นี้เรามาทำความรู้จักกับ สังกะสี (Zinc) กันครับ ทำไมเราต้องวิเคราะห์ Zinc มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ มาตรฐาน Zinc ในน้ำดื่มควรมีเท่าไรเรามาทำความรู้จักไปพร้อมกันเลยคร...
[4 มิ.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ ฝคภ. นำเสนอผลงาน KM Day สายงานผลิตและส่งน้ำ
วันที่ 23 พ.ค. 2562 นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมส่งผลงานประกวดในงาน KM DAY สายงานผลิตและส่งน้ำ โดยมีท่าน ผวก.กปน. นายปริญญา ยมะสมิต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในปีนี้ฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมส่งผลงานป...
[24 พ.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.