การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ในโรงแรม พื้นที่ กทม. เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาใน ในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.โรง...
[2 เม.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. ร่วมสัมมนางานด้านจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม นักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง ร่วมสัมมนากับบริษัท Merck ประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีใหม่ในงาน วิเคราะห์ด้านจุลชีวะ” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีวิเคราะห์ และศึกษาเทค...
[2 เม.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ? ความกระด้าง
พารามิเตอร์น่ารู้เดือน มี.ค. 2562 เรามาทำความรู้จักกับความกระด้างกันครับ ความกระด้างคืออะไร มีอันตรายหรือไม่ น้ำประปา มีความกระด้างเท่าไร เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับ ...
[18 มี.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
กปน. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนอย่างยั่งยืน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรร...
[8 มี.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.