การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
External Audit ISO/IEC 17025 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 อาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ คณะตรวจประเมินระบบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) นำโดยอาจารย์มะลิ ผุสพานิช ดร.มณี ตันติรุ่งกิจ และอาจารย์ สมพร วงศ์พรม ...
[26 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
ไวรัสซิก้า (ZIKA VIRUS)
ช่วงสัปดาห์นี้ฝนเริ่มตกอีกครั้ง ทุกคนควรระวังยุงกัด ซึ่งอาจเป็นอันตรายทำให้เกิด โรคไวรัสซิก้า (ZIKA VIRUS) เรามาทำความรู้จักโรคนี้ไปพร้อมกัน และวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากเชื้อไวร...
[18 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. ใส่ใจสุขอนามัย บริการตรวจวิเคราะห์ สร้างความเชื่อมั่นให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.โรงพยาบาลพญาไ...
[6 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
น้ำประปาปลอดภัย ไร้ PM2.5
ช่วงนี้มลภาวะในบ้านเราไม่ค่อยดี เนื่องจากมีปัญหามาจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) PM2.5 มาจากไหน แล้วในน้ำประปาจะได้รับผลกระทบจาก PM2.5 หรือไม่ เรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมกัน...
[1 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.