การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์ กปน. ร่วมสัมมนางานด้านจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม นักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง ร่วมสั...
[2 เม.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ? ความกระด้าง
พารามิเตอร์น่ารู้เดือน มี.ค. 2562 เรามาทำความรู้จักกับความกร...
[18 มี.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
กปน. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนอย่างยั่งยืน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ห้องปฏิบัติกา...
[8 มี.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.