การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
CCR คืออะไร ?
Consumer Confident Report ( CCR) เป็นรายงานคุณภาพน้ำที่จะนำเ...
[18 ม.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
น้ำประปาสะอาดปราศจากเชื้อไวรัส
พารามิเตอร์น่ารู้ในเดือน ม.ค. 2562 นี้ เรามารู้จักกับ พารามิ...
[7 ม.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมอวยพรผู้บริหารระดับสูงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
ฝ่ายคุณภาพน้ำ โดย นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภ...
[2 ม.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.