การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
น้ำประปาสะอาดปราศจากเชื้อไวรัส
พารามิเตอร์น่ารู้ในเดือน ม.ค. 2562 นี้ เรามารู้จักกับ พารามิเตอร์ ทางจุลชีววิทยา ไวรัส (Virus) กันครับ ไวรัสคืออะไร มาจากไหน ทำไมเราต้องทำการวิเคราะห์ไวรัสในน้ำประปา เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับ...
[7 ม.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมอวยพรผู้บริหารระดับสูงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
ฝ่ายคุณภาพน้ำ โดย นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ ฝคภ. ร่วมสวัสดีปีใหม่ แก่ นายปริญญา ยมะสมิต ผวก.กปน. และนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รวก.(ผ) เนื่องในวาระดิถี...
[2 ม.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ โดย ว่าที่ ร.ต. พิศาล สิทธิชัยลาภา หน.สวน.กผน. นายอังกูร บุญญะ หน.สนอ.กฝน. น.ส.ศิริพร สูติปัญญา นว.6 กบน. และทีมงานนักวิทยาศาสตร์ ฝคภ.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสถาบันพ...
[24 ธ.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
เชื้อจุลินทรีย์น่ารู้ ? Vibrio cholerae
เรามาทำความรู้จักับเชื้อ Vibrio cholerae ที่เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอหิวาตกโรคกันครับ เชื้อตัวนี้เป็นอย่างไร พบได้ในแหล่งไหน ถ้าร่างกายได้รับแล้วจะมีอาการอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิ...
[12 ธ.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.