การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
ฝ่ายคุณภาพน้ำคว้า 3 รางวัลในงานสัปดาห์วิชาการ กปน.ประจำปี 2562
วันที่ 9 – 11 ก.ค. 2562 งานสัปดาห์วิชาการ กปน. ประจำปี 2562...
[12 ก.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมทีมสายงานผลิตและส่งน้ำคว้ารางวัลชนะเลิศในงาน MWA CG&CSR DAY
วันที่ 5 ก.ค. 2562 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมทีมสายงานผ...
[5 ก.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
จริงหรือไม่ดื่มน้ำประปาแล้วเป็นโรคนิ่ว
สาเหตุของโรคนิ่วที่จริงเกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับน้ำประปาหรือ...
[1 ก.ค. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.