การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
ไวรัสซิก้า (ZIKA VIRUS)
ช่วงสัปดาห์นี้ฝนเริ่มตกอีกครั้ง ทุกคนควรระวังยุงกัด ซึ่งอาจเ...
[18 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. ใส่ใจสุขอนามัย บริการตรวจวิเคราะห์ สร้างความเชื่อมั่นให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพ...
[6 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
น้ำประปาปลอดภัย ไร้ PM2.5
ช่วงนี้มลภาวะในบ้านเราไม่ค่อยดี เนื่องจากมีปัญหามาจาก ฝุ่นละ...
[1 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.