การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
สิ่งมีชีวิตกับน้ำประปา
[ 13 บทความ]
  ถาม-ตอบ เรื่องสาหร่าย
  ภัยที่มากับหนอนตัวกลม
  โปรโตซัวในน้ำประปา
  วิธีจำแนกหนอนตัวกลมน้ำจืด
  ไข้หวัดนก
  โรคแอนแทร็กซ์
  อะมีบา
  หนอนแดง
  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  ปลิงในแหล่งน้ำจืด
  หอยน้ำจืดของไทย
  ไบรโอซัวตัวอันตรายในท่อประปา
  การควบคุมวัชพืชน้ำ
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.