การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เอกสารแผ่นพับ
[ 7 บทความ]
  การกำจัดคลอรีน
  การใช้เครื่องกรองน้ำ
  คลอรีนและ THMs
  การล้างถังพักน้ำ 1
  การล้างถังพักน้ำ 2
  8 คำถามกับความกระด้างของน้ำ
  ควรดื่มน้ำเท่าไหร่ในหนึ่งวัน
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.