การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
น้ำดื่มบรรจุขวด/น้ำแข็ง
[ 9 บทความ]
  ความปลอดภัยในการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม
  ไดออกซินกับขวดพลาสติก
  น้ำดื่มบรรจุขวดปลอดภัยจริงหรือ
  ขวด PET คืออะไร
  การใช้ขวดพลาสติกซ้ำ
  พลาสติกรีไซเคิล
  ปั้นน้ำเป็นตัว
  รหัสจากขวดพลาสติก
  ไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.