การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำดื่ม อาหาร
[ 10 บทความ]
  เครื่องกรองขี้โม้? อ้างน้ำดื่มรักษาโรค
  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
  อย.เตือน ตู้หยอดน้ำมีจุลินทรีย์ปนเปื้อน
  คงถึงเวลาต้องยกธงขาว !
  เครื่องมือทดสอบน้ำดื่ม
  น้ำดื่มเอื้ออาทร
  ภาชนะปนเปื้อนไดออกซิน
  อะไรอยู่ใน"ตู้"น้ำดื่ม
  น้ำดื่มสะอาดผสมไอโอดีน
  กลลวงในการทดสอบน้ำดื่ม
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.