การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
น้ำประปา
[ 24 บทความ]
  เทศกาลน้ำนานาชาติ
  เชื่อมั่นในน้ำประปา
  การทดสอบบลายด์เทสน้ำดื่มในนครหลวง D.C.
  ฤาน้ำขวดจะดีกว่าน้ำประปา
  การใช้น้ำของประเทศญี่ปุ่น
  การจัดการคุณภาพน้ำของ กปน.
  คลอรีน กลิ่น รส
  การเดินทางของน้ำประปา
  เทคนิคการซ่อมท่อโดยใช้ไนโตรเจนเหลว
  ทดสอบ IQ
  น้ำประปากับน้ำอาร์โอ
  การเลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำ
  มาตรฐาน AWWA : การฆ่าเชื้อในท่อประธาน
  Trusting the taps
  A little too pure
  แนวคิดการใช้ตะกอนจากการผลิตน้ำประปา
  น้ำประปากับอัลไซเมอร์
  กำจัดเชื้อโรคโดยคลอรีนไดออกไซด์
  ความมั่นใจในการดื่มน้ำประปา
  แร่ธาตุสารพันประโยชน์ในน้ำประปา
  5th Project to Project Meeting Creating a culture to drink tap water in your country
  การทำความะสะอาดและการฆ่าเชื้อถังเก็บน้ำ
  Evalution on the Quality of Bangkok Tap Water with Other Purpose Water
  GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR WATER QUALITY WORK: WATER QUALITY ON YOUR CLICK BY MWA, THAILAND
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.