การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
พารามิเตอร์
[ 2 บทความ]
  ไวรัส
  ไวรัส
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.