การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
จุลินทรีย์
[ 2 บทความ]
  น้ำสกัดชีวภาพ(EM)
  แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคได้หรือ
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.