การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
สารเคมี
[ 4 บทความ]
  คู่มือการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน
  chemical safety of drinking water
  การบริหารความเสี่ยงด้านสารเคมีในพื้นที่บางปู
  Chemical Management Guide (Indonesia)
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.