การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เรื่อง :
- aaaa   [31 มี.ค.60] 
.....................................................................
- test   [21 มี.ค.60]
.....................................................................
- sss   [21 มี.ค.60]
.....................................................................
- bbb   [27 ม.ค.59]
.....................................................................
- v,   [19 ม.ค.59]
.....................................................................
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.