การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เรื่อง :
- s   [4 มี.ค.61] 
.....................................................................
- s   [4 มี.ค.61]
.....................................................................
- aaaa   [31 มี.ค.60]
.....................................................................
- sss   [21 มี.ค.60]
.....................................................................
- บางระกำโมเดล   [30 ต.ค.55]
.....................................................................
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.