การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เรื่อง : ������������������������������������������������������
- คลอรีนอิสระคงเหลือ   [27 มี.ค.58]
.....................................................................
- ดื่มน้ำมากเกินไปก็เป็นอันตรายได้นะ   [3 ต.ค.57]
.....................................................................
- รอยเท้านิเวศน์   [19 ก.ย.57]
.....................................................................
- Water footprint   [12 ก.ย.57]
.....................................................................
- น้ำอัดลม   [29 ส.ค.57]
.....................................................................
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.