การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เรื่อง :
- ss   [3 เม.ย.63]
.....................................................................
- Podcast 2 : ทำไมน้ำประปาต้องเติมคลอรีน   [20 ก.ย.62]
.....................................................................
- Podcast 1 : ISO/IEC 17025   [26 ส.ค.62]
.....................................................................
- คลอรีนอิสระคงเหลือ   [27 มี.ค.58]
.....................................................................
- ดื่มน้ำมากเกินไปก็เป็นอันตรายได้นะ   [3 ต.ค.57]
.....................................................................
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.