การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
SAFETY & SCIENTIST
ฝ่ายคุณภาพน้ำ (ฝคภ) ได้ตระหนักและใส่ใจด้าน SAFETY ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ รวก.(ผ) นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภั...
[3 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ? รู้เท่าทันเชื้อแบคทีเรียอีโคไล
ในเดือนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำ คือ เชื้ออีโคไล (E.Coli) ว่ามีอันตรายต่อร่างกายคนเราอย่างไรกันครับ ซึ่งห้องปฎิบัติการของ กปน.มีการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ในการตร...
[2 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว
กปน.ได้เริ่มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ คือ โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว ซึ่งทำให้ ชาว จ.ปทุมธานีและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์มากมาย ส่งผลให้แหล่งน้ำ...
[2 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ ชนะเลิศอันดับที่ 1 งาน MWA CG Day ปี 2561
วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 วันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG Day) ฝคภ. ซึ่งเป็นตัวแทนสายงานผลิตและส่งน้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดโครงการกล้าทำดี ในหัวข้อโครงการ “QR Cute น้ำประปาพูดได้ ซึ่ง...
[21 มิ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.