การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
มั่นใจกระบวนการผลิตน้ำประปา ปลอดภัยจากเชื้อ Heliobacter pylori
ช่วงนี้ฝนตกกันทั่วทั้งประเทศ ปริมาณแหล่งน้ำ ทั้งในเขื่อน ในแม่น้ำ สายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แบคทีเรียตัวหนึ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือ Heliobacter pylori ซึ่งมีอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร มีอันตรายอย่างไ...
[3 ก.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
การเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ กปน. จากสารกำจัดวัชพืช
กปน. โดยกองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ มีการควบคุมและเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาของเราตลอดเวลาโดยนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพดีสามารถอุปโภคบริโภคได้ ...
[3 ก.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้ กปน. ในวันครบรอบ 51 ปี กปน.
วันที่ 16 ส.ค. 2561 ในงานวันครบรอบ 51 ปี กปน.ฝ่ายคุณภาพได้เสนอชื่อหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับมอบโล่ห์เกียรติคุณ จาก ผวก.กปน. นายปริญญา ยมะสมิต จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์...
[3 ก.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว
กปน.ได้เริ่มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ คือ โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว ซึ่งทำให้ ชาว จ.ปทุมธานีและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์มากมาย ส่งผลให้แหล่งน้ำ...
[2 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.