การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
รับแจ้งปัญหา ท่อแตก ท่อรั่ว น้ำไม่ไหล ร้องเรียนเรื่องน้ำประปา ในเขตพื้นที่บริการของการ
ประปานครหลวง (กทม , นนทบุรี , สมุทรปราการ)
 โทรศัพท์ 1125  อีเมลล์ mwa1125@mwa.co.th
 โทรสาร 02-503 9469 ,02-503 9230  ร้องเรียนผ่านเว็บ
 เว็บบอร์ด
ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ให้บริการคำปรึกษาปัญหาคุณภาพน้ำประปา
 โทรศัพท์ 02-981 7321
 โทรสาร 02-981 7313  ร้องเรียนผ่านเว็บ
 เว็บบอร์ด
สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
      เกี่ยวข้อง กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค การจัดการคุณภาพน้ำ
 เลขที่ 637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 โทรศัพท์ 02-938 6891-2
 โทรสาร 02-938 6223
การประปาส่วนภูมิภาค ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ
 โทรศัพท์ 1662 , 02-551 8576  อีเมลล์ pr@pwa.co.th
 โทรสาร 02-552 5307  ร้องเรียนผ่านเว็บ
 เว็บบอร์ด
คลิกขยายดูเนื้อหา
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.