การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด

โบรชัวร์ (ไทย)
โบรชัวร์ (อังกฤษ)
โลโก้
mascot
..............................................................................................................................
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.