การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมลล์ : waterclinic@mwa.co.th
โทรศัพท์ : 02-981 7321
โทรสาร : 02-981 7313
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.