การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
สุขาไม่สุขี..ถ้าไม่มีน้ำประปา
กปน. รับประกาศเกียรติคุณ ร่วมสนับสนุนน้ำประปา จากกระทรวงสาธา...
[29 พ.ย. 2560]  
...................................................................................................................................
ชัวร์ก่อนแชร์ : น้ำแข็งยูนิคผสมฟอร์มาลีน จริงหรือ?
ชัวร์ก่อนแชร์ : น้ำแข็งยูนิคผสมฟอร์มาลีน จริงหรือ? ❌❌❌ไม่เ...
[29 พ.ย. 2560]  
...................................................................................................................................
คุณภาพน้ำประปาเพื่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.นางนิสภัสร์ ...
[29 พ.ย. 2560]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.