การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
ไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม
องค์การอนามัยโลกจะเริ่มทบทวนโอกาสความเสี่ยงจากพลาสติกที่ปนเป...
[19 มี.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
ผลกระทบจากบ่อดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการประปานครหลวง
จากเหตุการณ์ชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันทำหนังสือร้อ...
[26 ก.พ. 2561]  
...................................................................................................................................
ดื่มน้ำประปาทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ จริงหรือ?
โรคอัลไซเมอร์เกิดจากหลายปัจจัย แต่อะลูมิเนียมไม่ใช่ปัจจัยหลั...
[17 ม.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.