การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
กรมอนามัย ร่วมหารือกับฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ในการให้ข้อมูลเรื่องคุณภาพน้ำประปากับประชาชน
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยกา...
[21 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 14-15 มกราคม 2563 กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ...
[17 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
PARAMETER น่ารู้: โซเดียม (SODIUM)
ในสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ หนึ่งในพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญมาก...
[17 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.