การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
มั่นใจกระบวนการผลิตน้ำประปา ปลอดภัยจากเชื้อ Heliobacter pylori
ช่วงนี้ฝนตกกันทั่วทั้งประเทศ ปริมาณแหล่งน้ำ ทั้งในเขื่อน ในแ...
[3 ก.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
การเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ กปน. จากสารกำจัดวัชพืช
กปน. โดยกองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ มีการควบคุมและเฝ...
[3 ก.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้ กปน. ในวันครบรอบ 51 ปี กปน.
วันที่ 16 ส.ค. 2561 ในงานวันครบรอบ 51 ปี กปน.ฝ่ายคุณภาพได้เส...
[3 ก.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.