การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
คุณภาพน้ำประปาเพื่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9
วันนี้(12 ต.ค.2560) ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาวการประปานครหล...
[17 ต.ค. 2560]  
...................................................................................................................................
21 ธันวาคม 2559 แถลงข่าว
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันอาหาร ซอยอรุณอม...
[28 ธ.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำเพิ่มกำลังผลิตน้ำดื่มบรรจุถ้วย เพื่อ กปน. จะนำไปให้บริการ ประชาชนที่เดินทางไปถวายความอาลัย
ฝ่ายคุณภาพน้ำ เพิ่มกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุถ้วย จากเดิมวันละ...
[18 ต.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.