การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
SAFETY & SCIENTIST
ฝ่ายคุณภาพน้ำ (ฝคภ) ได้ตระหนักและใส่ใจด้าน SAFETY ตลอดเวลา ซ...
[3 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ? รู้เท่าทันเชื้อแบคทีเรียอีโคไล
ในเดือนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำ คือ...
[2 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว
กปน.ได้เริ่มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ คือ โครงการ พัฒนาและ...
[2 ก.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.