การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในด้าน ดังต่อไปนี้ เคมี-ฟิสิกส์ แบคทีเรีย วิเคราะห์เบื้องต้น เหล็กและสี (พารามิเตอร์ตามโครงการน้ำประปาดื่มได้)
** ไม่รับวิเคราะห์น้ำเสียและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว (น้ำทิ้ง)
 
ผู้ประสงค์ขอใช้บริการ ติดต่อพร้อมชำระเงินได้ที่
    ส่วนกลาง ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
    เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทรศัพท์ : 0-2503-9358, 0-2504-0123 ต่อ 1877, 1878
 โทรสาร : 0-2503-9369
ดาวน์โหลดรายละเอียด
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.