การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ฝคภ. นำเสนอคุณภาพน้ำ ของ กปน. ให้กับผู้บริหารสำนักงานแพทย์และ ผอ.โรงพยาบาลสังกัด กทม.
วันที่ 13 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ สำนักงานแพทย์ นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ นำทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว นำเสนอคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ให้กับผู้บริหารสำนักงานแพทย์แ...
[20 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วม "งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561"
ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Engineering for Society, Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation "วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตทันสมัย และปร...
[6 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 น.ส.ฉวีพันธ์ ทรวงเกียรติกุล ผอ.กวภ. นายประเสริฐ ชาติปรีชากุล ผอ.กฝน. และ น.ส.นงนรา อัตนวานิช ผอ.กผน. ฝคภ. พร้อมทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวินิจฉัยโรคกลาง ฝ่ายพาร...
[5 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ซัลเฟต (Sulfate)
พารามิเตอร์น่ารู้ในเดือน พ.ย. 2561 นี้ เรามารู้จักกับ พารามิเตอร์ ซัลเฟต (Sulfate) กันครับ ซัลเฟตคืออะไร มาจากไหน ทำไมเราต้องทำการวิเคราะห์ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับ...
[5 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.