ฝ่ายคุณภาพน้ำจัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายคุณภาพน้ำได้จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17025 (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ของห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง เพื่อให้ระบบบริหารงานคุณภาพด้านระบบ ISO/IEC 17025 มีการทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอ ในด้านการทดสอบ การวิเคราะห์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำพร้อมจะดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการชั้นนำด้านคุณภาพน้ำต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.