นักวิทยาศาสตร์ กปน. เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 14-15 มกราคม 2563 กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา และ หลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม 30 ปี โดยมี ดร.ประไพพิศ เทอร์ไน รองประธานมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เป็นวิทยากร และมีนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการทั้ง 4 แห่งของ กปน. เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้ มีการทำ Workshop ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบสถานะด้านความปลอดภัย และนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.