พนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมฟังการนำเสนอโครงงานนักศึกษาฝึกงานภาคสหกิจ 2562
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนงนรา อัตนวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ และพนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศุภกิจ อาชีวะวาณิช และ อาจารย์สุพัตรา มิตรภานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฟังการนำเสนอโครงงานนักศึกษาฝึกงานภาคสหกิจของ นายนัททินันท์ บุญเนาว์ และ นางสาวกันภิรมณ์ ชัยณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนำไฟฟ้าและค่าคลอไรด์ในน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแลปี 2562 ณ ห้องประชุมกลิ่นจันทน์ ฝ่ายคุณภาพน้ำ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.