ฝ่ายคุณภาพน้ำคว้า 3 รางวัลในงานสัปดาห์วิชาการ กปน.ประจำปี 2562
วันที่ 9 – 11 ก.ค. 2562 งานสัปดาห์วิชาการ กปน. ประจำปี 2562 การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ ฝ่ายคุณภาพน้ำคว้า 3 รางวัลงานคุณภาพ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานในโครงการนวัตกรรม ประเภทนวัตกรรมกระบวนการ เรื่อง คลอรีนเน็กซ์ Application สำหรับปรับจ่ายคลอรีนปลายสายได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบแจ้งเตือนที่ทันสมัย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการตลาดนัดความรู้ ประเภท Knowledge Need เรื่อง การศึกษาค่า fDOM เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ เป็นโครงการศึกษาค่า Fluorescent Organic Matter (fDOM) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบของการประปานครหลวง และรางวัลชมเชยโครงการพัฒนากระบวนงาน ประเภทต่อยอด เรื่อง Let”s go Green โครงการห้องปฏิบัติการไร้กระดาษ โดยผลงานทั้ง 3 เรื่องได้รับความสนใจจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และสร้างประโยชน์ให้ กปน. ต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.