นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025 : Version 2017
นักวิทยาศาตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ อบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025 : Version 2017 ในเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2562 เพื่อการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 โดยมีวิทยากร คืออาจารย์มนตร์ชัย วณิชชาภรกุล และ อาจารย์ฐานิตา วงศ์ศรีทา จาก บริษัท ฟู้ดเทค ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้การบรรยายและ Workshop ซึ่งฝ่ายคุณภาพน้ำมีห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการทบทวน พัฒนา ศึกษาค้นคว้า ตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพน้ำประปาเป็นสำคัญตามนโยบาย แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.