ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาวต้อนรับเปิดเทอม 2562
วันที่ 23 พ.ค. 2562 ฝ่ายคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้”ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ กปน. ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม เพื่อให้ข้อมูลคุณภาพน้ำประปาที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก พร้อมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียน โดยในปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายคุณภาพน้ำ มีแผนงานให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในสถานศึกษา จำนวนกว่า 1,100 แห่ง อาทิเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนราชินี โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง อีกทั้งสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนในการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาภายในอาคาร เช่น ถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำ ตู้ทำน้ำเย็น ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สอดรับกับการดำเนินงานแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) และเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการเพื่อสังคมของ กปน.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.