กปน. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนอย่างยั่งยืน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รองรับต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนอย่างยั่งยืน นายปริญญา กล่าวว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และเป็นสาธารณูปโภคสำคัญที่เสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง กปน. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดย กปน. และ เซ็นทรัลแล็บไทย มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำประปามาตั้งแต่ปี 2555 และในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาทิ การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตลอดจนร่วมสนับสนุนงานวิจัย และฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้มีทักษะดียิ่งขึ้น นายนราวิทย์ กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน กปน. และหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ดำเนินงานด้านการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองหน่วยงาน และสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน การป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.