นักวิทยาศาสตร์ กปน. ใส่ใจสุขอนามัย บริการตรวจวิเคราะห์ สร้างความเชื่อมั่นให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.โรงพยาบาลพญาไท 3 2..โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 3.โรงพยาบาลเจ้าพระยา 4.โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 5.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 6.โรงพยาบาลแพทย์อนันพัฒนา 2 7.โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ร.พ.การยาสูบแห่งประเทศไทย) 8.โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ 9.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 10.โรงพยาบาลกลาง 11.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ซึ่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลความรู้ ความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพน้ำประปาแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ ซึ่งการประปานครหลวง ได้ดำเนินตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ตั้งแต่น้ำดิบจนถึงน้ำประปา เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้น้ำ ให้มีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.