การประปานครหลวง Go Inter ส่งน้ำประปาประกวดรสชาติในเทศกาลน้ำนานาชาติ
การประปานครหลวง ส่งน้ำเข้าประกวดรสชาติของน้ำในเทศกาลน้ำนานาชาติ “The International Water Tasting Festival” จัดขึ้นที่เมือง Berkeley Springs มลรัฐ West Virginia ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เทศกาลนี้เปรียบได้กับเป็นการแข่งขันโอลิมปิกในเรื่องน้ำ การแข่งขันแบ่งเป็นหลายประเภท อาทิ น้ำประปา น้ำบรรจุขวด น้ำดื่มบริสุทธิ์ และน้ำอัดก๊าซ (Sparkling Water) น้ำประปาที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งถึงห้า มาจากสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ถึงแม้น้ำประปาจากการประปานครหลวงที่เข้าประกวดในชื่อ Bangkok Thailand จะไม่ได้รับรางวัลใดก็ตาม แต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำ ที่การประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้การประปานครหลวงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานดังกล่าว 2 ท่าน ได้แก่ นางสุนทรี ปัสนานนท์ หัวหน้าส่วนแผนและประเมินผล กองแผนคุณภาพน้ำ และ นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ หัวหน้าส่วนผลิตและเผยแพร่สื่อโสตทัศนูปกรณ์ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.