สนอ.กฝน. เข้าพบการประปาส่วนภูมิภาค (เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 นางอรนุช ตันติสิทธิกร หน.สนอ.กฝน.ฝคภ. พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าพบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาอ่างทอง สำนักงานประปาสิงห์บุรี สำนักงานประปาพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และสำนักงานประปานครสวรรค์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และคุณภาพน้ำล่วงหน้า ทำให้การประปานครหลวงสามารถประเมินผลกระทบคุณภาพน้ำดิบ และเตรียมกระบวนการผลิตให้ทันต่อวิกฤติภัยธรรมชาติและภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำได้อย่างทันท่วงที
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม cwc.mwa.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความ ที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น
ความคิดเห็น
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.