การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ฝ่ายคุณภาพน้ำ ชนะเลิศอันดับที่ 1 งาน MWA CG Day ปี 2561
วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 วันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG Day) ฝคภ. ซึ่งเป็นตัวแทนสายงานผลิตและส่งน้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดโครงการกล้าทำดี ในหัวข้อโครงการ “QR Cute น้ำประปาพูดได้ ซึ่ง...
[21 มิ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
พารามิเตอร์น่ารู้ ? TOC คืออะไร
ฝ่ายคุณภาพน้ำต้องการให้เพื่อนพนักงาน กปน.และผู้ใช้น้ำทราบเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในการเข้าใจเกี่ยวกับด้านคุณภาพน้ำมากขึ้น พารามิเตอร์น่ารู้วันนี้ ขอเสนอพารามิเตอร์...
[21 มิ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
น้ำประปาปลอดภัย ใช้หุงข้าวได้ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันอาหาร เขตบางพลัด กทม. การประปานครหลวง (กปน.) นำโดยท่าน ผวก. นายปริญญา ยมะสมิต ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และสถาบันอาหาร ร่วมแถลงข่าวยืนยันน้ำประปาปลอดภัยใช้...
[21 มิ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
กปน.จัดอบรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 สายงานผลิตและส่งน้ำ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำแนกชนิดของจุลสาหร่ายในน้ำ (Microal...
[21 มิ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.