การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)
วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") เมื่อปีพ.ศ. 2513 คลินิกน้ำสะอาดขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรั...
[22 เม.ย. 2559]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างน้ำท่อประธานวางใหม่ ถนนพหลโยธิน
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากท่อประธานวางใหม่ บริเวณถนนพหลโยธิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ตามค่าแนะนำองค์การอนามัยโลก (W...
[5 เม.ย. 2559]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมกิจกรรม CSR สายงาน รวก.(พ)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ฝ่ายคุณภาพน้ำร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสายงาน รวก.(พ) ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยนำกิจกรรมน้ำประปาน่าดื่ม M...
[5 เม.ย. 2559]  
...................................................................................................................................
22 มีนาคม วันน้ำโลก (World Water Day)
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก (World Water Day) สำหรับธีมวันน้ำโลกขององค์การสหประชาชาติในปีนี้คือ The power of water and jobs- transforming people’s lives. พลังของ...
[23 มี.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.