การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
กปน. จัดกิจกรรม “SAFETY DAY กปน. สานสัมพันธ์ชุมชน” ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อ​วันที่​ 15 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา​ 08.30 น. ณ​ โรงงาน​ผลิต​น้ำ​ธนบุรี​ นาย​ปริญญา​ ยมะสมิต​ ผู้ว่าการ​การประปา​นครหลวง​(กปน.) เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​ “SAFETY DAY กปน. สานสัมพันธ์​ชุมชน”...
[17 ก.พ. 2563]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำจัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายคุณภาพน้ำได้จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17025 (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ของห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง เพื่อให้ระ...
[11 ก.พ. 2563]  
...................................................................................................................................
กรมอนามัย ร่วมหารือกับฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ในการให้ข้อมูลเรื่องคุณภาพน้ำประปากับประชาชน
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมหารือกับ นางสาวนงนรา อัตนวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ นางสุภัทรา วงศ์วิชิ...
[21 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 14-15 มกราคม 2563 กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา และ หลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัยในห้องปฏิบ...
[17 ม.ค. 2563]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.