การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ฝ่ายคุณภาพน้ำเพิ่มกำลังผลิตน้ำดื่มบรรจุถ้วย เพื่อ กปน. จะนำไปให้บริการ ประชาชนที่เดินทางไปถวายความอาลัย
ฝ่ายคุณภาพน้ำ เพิ่มกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุถ้วย จากเดิมวันละ 4,000 ถ้วย เป็น 10,000 ถ้วย เพื่อที่การประปานครหลวงจะนำไปให้บริการ ประชาชนที่เดินทางไปถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
[18 ต.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คลินิกน้ำสะอาด การประปานครหลวง
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คลินิกน้ำสะอาด การประปานครหลวง...
[18 ต.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เปิดตัว application 'Water quality in your click by คลินิกน้ำสะอาด'
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ฝ่ายคุรภาพน้ำ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีเปิดตัว application 'Water quality in your click by คลินิกน้ำสะอาด' ในงานสัปดาห์วิชาการ โดย application นี้ เปิดโอกาสให้ผ...
[8 ก.ย. 2559]  
...................................................................................................................................
30 มิถุนายน 2559 Road Show โรงเรียนออเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ฝ่ายคุณภาพน้ำ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสำนักงานประปาสาขาบางเขน ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา MWA Water Quality Rally Road Show ณ โรงเรียนออเงิน มีนักเรียนเ...
[4 ก.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.