การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
w
...
[4 มี.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
ssssssssss
ssssssssssss...
[4 มี.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
s
s...
[4 มี.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
ผลกระทบจากบ่อดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการประปานครหลวง
จากเหตุการณ์ชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันทำหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการบ่อทรายและบ่อดินในพื้นที่ ปล่อยน้ำเค็มลงพื้นที่ของชาวนา ทำให้นาข้าวกว่า 2,000 ไร่ เสียหายเกือบทั้งหมด อีกท...
[26 ก.พ. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.