การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เปิดตัว application 'Water quality in your click by คลินิกน้ำสะอาด'
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ฝ่ายคุรภาพน้ำ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีเปิดตัว application 'Water quality in your click by คลินิกน้ำสะอาด' ในงานสัปดาห์วิชาการ โดย application นี้ เปิดโอกาสให้ผ...
[8 ก.ย. 2559]  
...................................................................................................................................
30 มิถุนายน 2559 Road Show โรงเรียนออเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ฝ่ายคุณภาพน้ำ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสำนักงานประปาสาขาบางเขน ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา MWA Water Quality Rally Road Show ณ โรงเรียนออเงิน มีนักเรียนเ...
[4 ก.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
28 มิถุนายน Road Show โรงเรียนวัดลาดกระบัง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ฝ่ายคุณภาพน้ำ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา MWA Water Quality Rally Road Show ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดลา...
[4 ก.ค. 2559]  
...................................................................................................................................
การประปาไซง่อน(SAWACO) ประเทศเวียดนามดูงานและรับฟังการบรรยายการควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. นายปริญญา แน่นหนา ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ พร้อมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการประปาไซง่อน(SAWACO) ประเทศเวียดนาม เพื่อเ...
[1 มิ.ย. 2559]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.