การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ฝ่ายคุุณภาพน้ำ ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ตึกอำนวยการโรงงานผลิตน้ำบางเขน นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผอ.ฝคภ. นำผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมรดน้ำขอพรนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รวก.(ผ) และ...
[18 เม.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. ใส่ใจสุขอนามัย บริการตรวจวิเคราะห์ สร้างความเชื่อมั่นให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.โรงพยาบาลพญาไ...
[6 ก.พ. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ในโรงแรม พื้นที่ กทม. เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาใน ในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.โรง...
[2 เม.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
นักวิทยาศาสตร์ กปน. ร่วมสัมมนางานด้านจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม นักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง ร่วมสัมมนากับบริษัท Merck ประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีใหม่ในงาน วิเคราะห์ด้านจุลชีวะ” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีวิเคราะห์ และศึกษาเทค...
[2 เม.ย. 2562]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.