การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม
องค์การอนามัยโลกจะเริ่มทบทวนโอกาสความเสี่ยงจากพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำดื่ม จะประเมินรายงานผลการวิจัยล่าสุดเรื่องการแพร่กระจายและผลกระทบจากไมโครพลาสติก ความเคลื่อนไหวนี้เริ่มขึ้นเมื่อองค์กรสื่อไม่แสวงหา...
[19 มี.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
ผลกระทบจากบ่อดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการประปานครหลวง
จากเหตุการณ์ชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันทำหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการบ่อทรายและบ่อดินในพื้นที่ ปล่อยน้ำเค็มลงพื้นที่ของชาวนา ทำให้นาข้าวกว่า 2,000 ไร่ เสียหายเกือบทั้งหมด อีกท...
[26 ก.พ. 2561]  
...................................................................................................................................
ดื่มน้ำประปาทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ จริงหรือ?
โรคอัลไซเมอร์เกิดจากหลายปัจจัย แต่อะลูมิเนียมไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยปกติเราได้รับอะลูมิเนียมจากหลายๆ ทาง สารส้มที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปามีอะลูมิเนียมเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกั...
[17 ม.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
น้ำประปา กปน. ปลอดภัยจากเชื้อโรตาไวรัส
แม้จะมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคท้องร่วงจากไวรัสโรตาในช่วงเวลานี้ แต่ผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรตาไวรัสในน้ำประปาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ยืนยันความมั่นใจได้ว่า >>>ไม่พบเชื้อโรตาไวรัสในน้ำประปา<<<...
[9 ม.ค. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.